Szkolenie online

Webinar poświęcony jest kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia, której obowiązek stosowania jednostkach sektora finansów publicznych został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Celem webinaru jest odpowiedź na pytanie jak skutecznie realizować kontrolę zarządczą, aby osiągać jej cele określone w ustawie, skoncentrujemy się na praktycznych aspektach funkcjonowania kontroli zarządczej.

Uczestnik webinarium zyska wiedzę, dzięki której:

  • pogłębi swoją wiedzę kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia,

  • dowie się jak efektywnie zarządzać ryzykiem w podmiocie leczniczym,

  • pozna metody osiągania celów określonych w planach działalności, systemie zarządzania jakością wykorzystując standardy kontroli zarządczej.

Uczestnicy webinaru dowiedzą się m.in.:

  • Jakie są cele funkcjonowania kontroli zarządczej i jak te cele skutecznie osiągać?

  • Jak efektywnie stosować mechanizmy i instrumenty systemu kontroli zarządcze?

  • Jak powinny być standaryzowane procedury kontrolne?

  • Jak akredytacja i certyfikacja powinna wspierać kontrolę zarządczą wyznaczając standardy postępowania?

  • Jak wdrożyć efektywną komunikację i system sprawozdań jako warunek realnego funkcjonowania kontroli zarządczej?


Prelegent

Roman Lewandowski - doktor nauk technicznych, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce oraz adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi; autor ponad 50 publikacji z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, w szczególności systemów kontroli zarządczej, a także zarządzania jakością i finansami m.in. R. Lewandowski, A. Kożuch, J. Sasak, Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia, Warszawa 2018


Możesz wiedzieć więcej!

Zamów kontakt z konsultantem w sprawie bezpłatnej prezentacji systemu LEX Medica (nowego systemu, który zabezpiecza potrzeby prawne całej placówki medycznej).


Aby otrzymać bezpłatny link do webinaru, wypełnij formularz:


Jeśli chcesz otrzymać więcej szczegółów – zamów bezpłatny kontakt z Konsultantem


Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji otrzymania webinaru, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu otrzymania webinaru, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com

TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33, jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.

TAK, chcę być informowany/a e‑mailowo o wydarzeniach, materiałach, promocjach i ofertach specjalnych Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.

TAK, chcę być informowany/a telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych Wolters Kluwer Polska. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.