LEX

19 września 2018 r. weszła w życie większość przepisów ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca stanowi realizację „Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego” i ma na celu uelastycznienie realizacji projektów w ramach PPP oraz wyeliminowanie niespójności legislacyjnych.

Zapraszamy na bezpłatny webinar, w trakcie którego eksperci z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr opowiedzą o zmianach wynikających z ustawy przybliżając w szczególności zagadnienia.Zagadnienia:

 • Nowelizacja PPP – główne kierunki zmian.

 • Procedura planowania projektu w PPP:

  - Test PPP;

  - Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia;

  - Certyfikacja.

 • Realizacja PPP w formie spółek.

 • Wpływ nowelizacji na zasady zawierania umowy o PPP w systemie zamówień publicznych (kryteria oceny ofert, odpowiedzialność za wykonanie umowy o PPP, brak środków jako podstawa do unieważnienia postępowania).

 • Umowa o PPP a odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy robót budowlanych.

UWAGA! Szkolenie nie jest certyfikowane.

Sprawdź nową propozycję LEX!

Zapytaj o ofertę programów LEX dla Prawników w firmach, administracji i kancelariach prawnych.

Chcesz otrzymać nagranie z webinarium?

Do wysłania go niezbędna jest Twoja zgoda na komunikację drogą e-mailową.

Zapisz się, aby otrzymać link do webinaru:


Jeśli chcesz otrzymać więcej szczegółów – zamów bezpłatny kontakt z Konsultantem


Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji webinaru, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu przeprowadzenia webinaru, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com

TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33, jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.

TAK, chcę być informowany/a e‑mailowo o wydarzeniach, materiałach, promocjach i ofertach specjalnych Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.

TAK, chcę być informowany/a telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych Wolters Kluwer Polska. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.

Prelegenci:

Jan Roliński Jan Roliński


Adwokat, senior partner, kieruje praktyką prawa zamówień publicznych. Doradza największym polskim podmiotom gospodarczym (w szczególności z sektora energetycznego i budowlanego) w postępowaniach przetargowych o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia ich działalności i rozwoju. Posiada doświadczenie w doradztwie przy największych polskich projektach infrastrukturalnych.

Marta Midloch Marta Midloch


Radca prawny, counsel, współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych i PPP. Jej wieloletnie doświadczenie obejmuje doradztwo na wszystkich etapach realizacji projektów infrastrukturalnych o wysokim stopniu złożoności oraz dużej wartości, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Doradza klientom m.in. z sektorów: energetycznego, gazowo-paliwowego, drogowego, kolejowego oraz transportu publicznego.