Z dniem 1.01.2017 r. nastąpiło objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia usług stanowiących roboty budowlane, które są świadczone przez podwykonawców. W związku z wprowadzoną zmianą, katalog czynności rozliczanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia został znacznie poszerzony.


Z lektury e-booka dowiesz się m.in.:

  • Jakie warunki muszą spełniać usługodawca i usługobiorca, by procedura odwrotnego obciążenia znalazła zastosowanie?

  • Jakie roboty budowlane podlegają procedurze odwrotnego obciążenia?

  • Jakie obowiązki ciążą na podatnikach w związku z mechanizmem odwrotnego obciążenia w budownictwie.


Aby otrzymać e-book, wypełnij formularz

* Zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016, poz. 1489).

* Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie przez Wolters Kluwer Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 do celów marketingowych w zbiorach danych Wolters Kluwer Polska SA Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późn. zmian.) mam prawo dostępu do swoich danych ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

* Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 na wyżej podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).